RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U našoj poreznoj praksi već se nekoliko puta mijenjalo oporezivanje dividende odnosno udjela u dobitku. Sadašnje stanje da se dividenda ne oporezuje (osim isplate iz dobitka 2001.-2004., kad se oporezuje) slijedi trendove u poreznom sustavu većeg dijela zemalja. U ovom članku se razmatraju modeli koji stoje na raspolaganju glede oporezivanja dividende, ako bi se neka Vlada odlučila za uvođenje takvog poreza. S druge strane, uspoređuju se najčešća rješenja u svijetu od koji je uočljivo sve više odustajanje od klasičnog modela oporezivanja dividende uvođenjem cedularnog oporezivanja s posebnom stopom odnosno s iznimkom od oporezivanja u potpunosti ili djelomično. U članku se daju podatci o stopama poreza na dividendu odnosno stopu izuzeća od oporezivanja u pojedinim zemljama.

  1. Uvod
  2. Koje su raspoložive mogućnosti
  3. Koja su rješenja danas najčešća u svijetu
  4. Dodatne specifičnosti pojedinih zemalja
  5. Usporedno razmatranje ukupnoga poreznog opterećenja
  6. Zaključna napomena

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)