RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U našoj poreznoj praksi već se nekoliko puta mijenjalo oporezivanje dividende odnosno udjela u dobitku. Sadašnje stanje da se dividenda ne oporezuje (osim isplate iz dobitka 2001.-2004., kad se oporezuje) slijedi trendove u poreznom sustavu većeg dijela zemalja. U ovom članku se razmatraju modeli koji stoje na raspolaganju glede oporezivanja dividende, ako bi se neka Vlada odlučila za uvođenje takvog poreza. S druge strane, uspoređuju se najčešća rješenja u svijetu od koji je uočljivo sve više odustajanje od klasičnog modela oporezivanja dividende uvođenjem cedularnog oporezivanja s posebnom stopom odnosno s iznimkom od oporezivanja u potpunosti ili djelomično. U članku se daju podatci o stopama poreza na dividendu odnosno stopu izuzeća od oporezivanja u pojedinim zemljama.

  1. Uvod
  2. Koje su raspoložive mogućnosti
  3. Koja su rješenja danas najčešća u svijetu
  4. Dodatne specifičnosti pojedinih zemalja
  5. Usporedno razmatranje ukupnoga poreznog opterećenja
  6. Zaključna napomena

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)