Lokalni porezi koje mogu uvesti gradovi i općine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Lokalni porezi koje mogu uvesti gradovi i općine
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Sažetak:
Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave određeni su izvori sredstava i način financiranja poslova iz samoupravnog djelokruga županije, općine i grada odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema spomenutom Zakonu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stječu prihode iz vlastitih izvora, od sudjelovanja u raspodjeli zajedničkih poreza te od dotacija iz državnog i županijskog proračuna. Radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor i donošenja rješenja za 2008., kao jedne vrste lokalnih poreza što ih mogu uvesti gradovi odnosno općine, pravne i fizičke osobe kod kojih je u odnosu na postojeće evidencije Porezne uprave došlo do promjene stanja glede podataka mjerodavnih za utvrđivanje poreza (promjena broja četvornih metara korisne površine, promjena adrese i sl.) te pravne i fizičke osobe koje su postale novim obveznicima tog poreza dužne su nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka 2008. dostaviti promijenjene podatke o vlasništvu kuća za odmor. Više o pojedinim vrstama lokalnih poreza pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Odluka ustavnog suda republike hrvatske
  3. Utvrđivanje lokalnih poreza
  4. Prirez porezu na dohodak
  5. Porez na potrošnju
  6. Porez na tvrtku ili naziv
  7. Porez na korištenje javnih površina
  8. Porez na kuće za odmor
  9. Pregled uplatnih računa za plaćanje lokalnih poreza
  10. Zaključak
Hashtags:
#LokalniPorezi, #OpćinskiGradskiPorezi, #Porezi