Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Općim poreznim zakonom predviđene su mogućnosti otpisa poreznog duga u slučajevima kada taj dug postane nenaplativ. Člankom 135. propisani su mogući slučajevi kada Porezna uprava provodi postupak prema službenoj dužnosti ili na zahtjev poreznog obveznika te koje su to moguće situacije kada je porezni dug nenaplativ. Način otpisa duga, potrebni dokumenti kojima se dokazuje nemogućnost naplate te postupanja u Poreznoj upravi opisani su u članku.
  1. Uvod
  2. Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose na temelju odredaba stavka 1. točke 1. i 2. članka 135. OPZ-a
  3. Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose na temelju odredaba članka 135. stavak 2. i 3. OPZ-a
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #OPZ, #Porezi