Redovni poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Redovni poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Stranica:
186.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: Fond) donio je Odluku o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 8/08. – dalje: Odluka). Sukladno čl. 2. Odluke poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, kao i osoba koja se samozapošljava ostvaruje pravo na redovne poticaje i posebne poticaje. U ovom članku obrađujemo tematiku redovnih poticaja koji se mogu ostvariti pri zapošljavanju ili samozapošljavanju osoba s invaliditetom. U zasebnom članku ćemo obraditi temu posebnih poticaja.
  1. Uvod
  2. Redovni poticaji
  3. Zatečeni slučajevi
Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja