RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, obavljanje odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti smatra se slobodnim zanimanjem, pri čemu se dohodak kao osnovica za oporezivanje utvrđuje na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija, i to kao razlika između naplaćenih primitaka i plaćenih porezno dopustivih izdataka, odnosno na isti način kao i dohodak koji je ostvaren obavljanjem obrtničke djelatnosti. Koji su uvjeti potrebni za obavljanje odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti, kako  je određen njihov porezni položaj prema odredbama Zakona o porezu na dohodak te Zakona o PDV-u s primjerima evidentiranja nekih poslovnih događaja u poslovnim knjigama, pisano je u ovome članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)