RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Republici Hrvatskoj još uvijek postoje oslobođenja od plaćanja carina za neke gospodarske subjekte u okviru posebnih zakona. Pretežit broj tih oslobođenja prestat će se primjenjivati ulaskom RH u Europsku uniju. U ovom članku pojašnjena su oslobođenja koja mogu gospodarski subjekti još uvijek primjenjivati.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)