RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Članak ukazuje na trgovačko obilježje ugovora o osiguranju. Razmatra se primjena propisa na ugovor o osiguranju s obzirom na subjekte obveznog odnosa te stvarna nadležnost sudova za rješavanje sporova iz osiguranja u parničnom postupku.Na ugovore o osiguranju uvijek se primjenjuje jedinstveno materijalno pravo osiguranja i pravila trgovačkog prava, neovisno o tome je li ugovaratelj osiguranja trgovac. Zakonske odredbe o stvarnoj sudskoj nadležnosti odnose se samo na razgraničenje stvarne nadležnosti između pojedinih vrsta sudova i primjenu procesnih pravila, dok se na sve sporove iz ugovora o osiguranju primjenjuju jedinstvena pravna vrela materijalnog prava osiguranja, neovisno o strankama kao subjektima u parničnom postupku i vrsti suda pred kojim se spor vodi.

  1. Trgovačkopravno obilježje ugovora o osiguranju
  2. Primjena propisa na ugovor o osiguranju
  3. Sudska nadležnost za rješavanje sporova u parničnom postupku
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)