Dokumentacija transfernih cijena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Dokumentacija transfernih cijena
Stranica:
109.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Marian-Raimund WAKOUNIG
Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Johanes Petar STIPSITS
Sažetak:
Transfernim se cijenama  ne koriste samo velika društva već i ona mala i srednja, drugim riječima, pitanje transfernih cijena postalo je svakodnevnicom za inspektore društva. U ovom je članku riječ o dokumentaciji transfernih cijena, budući da transferne cijene koje nisu dokumentirane mogu imati neugodne posljedice kod Porezne uprave.
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi