Sudska praksa Vrhovnog suda RH - Radni sporovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Sudska praksa Vrhovnog suda RH - Radni sporovi
Stranica:
155.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo