RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Roditelji djeteta s težim smetnjama u razvoju imaju pravo na dopust za njegovu njegu te raditi skraćeno radno vrijeme. Na temelju čl. 23. st. 6. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08. i 110/08.) donesen je novi Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (dalje: Pravilnik, objavljen u Nar. nov., br. 18/09.), koji je stupio na snagu 19. veljače 2009. Stoga se od 1. travnja 2009. naknada plaće za vrijeme korištenja jednog od navedenih prava isplaćuje na teret sredstava Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, tj. potvrdu za naknadu plaće za vrijeme skraćenoga radnog vremena poslodavci više ne dostavljaju Centru za socijalnu skrb, nego Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO).U nastavku ovog članka pročitajte što poslodavac treba učiniti pri zaprimanju rješenja HZZO-a, na temelju kojega radnik može koristiti neko od navedenih prava, i o novostima koje donosi navedeni Pravilnik.

  1. Uvod
  2. Uvjeti za ostvarivanje prava na dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu
  3. Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta
  4. Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu
  5. Obračun doprinosa za vrijeme korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu samozaposlenih roditelja
  6. Obveza plaćanja doprinosa na naknadu plaće

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)