Poticanje zapošljavanja osoba koje se prvi put zapošljavaju i volontera

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Poticanje zapošljavanja osoba koje se prvi put zapošljavaju i volontera
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2009. plaćanje doprinosa za socijalna osiguranja uređeno je Zakonom o doprinosima, u kojeg su ugrađene i neke nove odredbe u odnosu na dotad važeći Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja. Jedna od novosti koja je uređena tim Zakonom je poticanje zapošljavanja osoba koje se prvi put zapošljavaju te poticanje primanja na volonterski rad osoba koje su stekle izobrazbu u struci za koju je određen uvjet da prije prvog zapošljavanja trebaju steći radno iskustvo u određenom vremenu. Poticaji se sastoje u oslobađanju poslodavaca plaćanja doprinosa na plaće, a za volontera doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu jednu godinu od dana zasnivanja radnog odnosa odnosno volonterskog rada.1
  1. UVODNE NAPOMENE
  2. ZA KOJE SE RADNIKE MOŽE PRIMIJENITI OLAKŠICA
  3. KAKO TREBA POSTUPITI KAD JEDNA GODINA OD ZASNIVANJA PRVOGA RADNOG ODNOSA ISTJEČE U TIJEKU MJESECA
  4. KOJE DOPRINOSE POSLODAVAC NIJE OBVEZAN OBRAČUNAVATI I PLATITI
  5. Primjeri obračuna plaća prvi put zaposlenih radnika i volontera
  6. IZVJEŠĆA REGOS-u I POREZNOJ UPRAVI
Hashtags:
#Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja