Odredba “ključ u ruke” i ugovor o izvozu inženjering djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Odredba “ključ u ruke” i ugovor o izvozu inženjering djelatnosti
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Marko GOTOVAC, dipl. iur.
Sažetak:
U međunarodnim poslovima izgradnje velikih kapitalnih objekata često se pojavljuju složeni inženjering ugovori koji, radi pojednostavljenja i transparentnosti sadržaja ugovora, sadržavaju i odredbe Općih i posebnih uvjeta ugovora o građenju. Inženjering ugovori se od klasičnih izvođačkih ugovora razlikuju izvođačevom obvezom preuzimanja šire i složenije odgovornosti, a obvezno sadržavaju i klauzulu “ključ u ruke”. Institut odredba “ključ u ruke” u okviru ugovora o građenju sadržava i Zakon o obveznim odnosima. Ako ugovor o građenju sadržava odredbu “ključ u ruke” ili neku drugu sličnu odredbu, izvođač se samostalno obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu građevine. Ako u takvom ugovoru kao ugovorna strana sudjeluje više izvođača, njihova odgovornost prema naručitelju je solidarna. Ugovorom “ključ u ruke” mogu biti obuhvaćeni i poslovi projektiranja.
  1. UVOD
  2. MODALITETI UGOVARANJA IZVOZA INŽENJERING DJELATNOSTI
  3. ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI INŽENJERING DJELATNOSTI
  4. ZAŠTITNE KLAUZULE U INŽENJERING UGOVORIMA
  5. OBILJEŽJA INŽENJERING UGOVORA
  6. PRAVILNO TUMAČENJE UGOVORA
  7. RJEŠAVANJE SPOROVA
  8. UMJESTO ZAKLJUČKA
Hashtags:
#Pravo, #ZOO