Poslovanje s kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Poslovanje s kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Stranica:
133.
Autor/i:
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
U prošlom broju našeg časopisa pisali smo o poslovanju s kreditnim karticama kod poduzetnika – obveznika poreza na dobitak. U ovom članku, koji se svojim sadržajem nastavlja na prethodni, obrađuju se specifičnosti poslovanja s kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja – obveznika poreza na dohodak s poreznog motrišta i s motrišta bilježenja poslovnih događaja u vezi s kreditnim karticama u Knjizi primitaka i izdataka.
  1. Uvod
  2. Prodaja na kreditne kartice3. Plaćanje ulaznih računa kreditnom karticom4. Kratak osvrt na poslovanje kreditnim karticama kod obveznika poreza na dohodak koji nisu u sustavu PDV-a
Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost