Prestanak ugovora o radu – razlozi za izvanredni otkaz

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Prestanak ugovora o radu – razlozi za izvanredni otkaz
Stranica:
169.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Izvanredni otkaz ugovora o radu uređen je odredbama čl. 114. Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst i 68/05., dalje: ZR). Riječ je o tzv. momentalnom otkazu (bez otkaznog roka) koji može dati poslodavac i radnik kad je riječ o osobito teškoj povredi obveze iz radnog odnosa ili o nekoj drugoj osobito bitnoj činjenici te kad, uz uvažavanje svih osobitih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć. Prema odredbi st. 3. čl. 114. ZR-a, stranka ugovora o radu koja je kriva zato što je druga stranka izvanredno otkazala ugovor o radu odgovara za naknadu štete stranci koja je otkazala zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza prema stranci kojoj je otkazan ugovor o radu.
  1. Uvod
  2. Fizički napad od strane radnika
  3. Fizički napad od strane radnika
  4. Neisplata plaćePripremio: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo