RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Materijalna prava državnih službenika i namještenika i javnih službenika i namještenika kao što su pravo na dar djetetu u prigodi dana Sv. Nikole i božićnica, nisu prava koja su propisana zakonom, već su to prava koja im pripadaju na temelju sklopljenih kolektivnih ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)