RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Materijalna prava državnih službenika i namještenika i javnih službenika i namještenika kao što su pravo na dar djetetu u prigodi dana Sv. Nikole i božićnica, nisu prava koja su propisana zakonom, već su to prava koja im pripadaju na temelju sklopljenih kolektivnih ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)