Pomoći za državne i javne službe

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2009
Članak:
Pomoći za državne i javne službe
Stranica:
12.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Zakon o radu kao osnovni propis koji uređuje radne odnose zaposlenih ne utvrđuje uvjete i način isplate određenih pomoći i potpora za zaposlene u državnoj i javnoj službi. Propisi koji za zaposlene u državnoj i javnoj službi detaljnije uređuju prava i obveze su kolektivni ugovori kao profesionalni (autonomni) izvori radnog prava. Poslodavac je obvezan u skladu s izvorima radnog prava koji ga obvezuju isplatiti određene pomoći i potpore zaposlenima u državnoj i javnoj službi pod uvjetima i u svotama utvrđenim odredbama važećih zaključenih kolektivnih ugovora.
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo