RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo na dar djetetu u prigodi dana sv. Nikole i božićnica nisu prava koja su propisana zakonom, nego su to materijalna prava koja pripadaju državnom službeniku i namješteniku na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te službeniku i namješteniku u javnim službama na temelju Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

1. Uvod

2. Pravo na dar djetetu u prigodi dana Sv. Nikole i božićnica

3. Dar djetetu u prigodi dana Sv. Nikole i božićnica u javnim službama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)