RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike dala je jedno tumačenje u vezi s pravom na dnevnicu kada se putuje u inozemstvo. To je tumačenje otvorilo pitanje u vezi s poreznim priznavanjem isplata u vezi sa službenim putom u inozemstvo kada je na tom putu osigurana prehrana.
U ovom se članku daje to mišljenje i naš komentar tog mišljenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)