Godišnja prijava poreza na dohodak obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti za 2010.

Časopis: Prilog obrtnici - 1.2011
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti za 2010.
Stranica:
43.
Autor/i:
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Rokovi predaje poreznih prijava – izvješća za 2010., kao i način utvrđivanja dohotka nisu se promijenili u odnosu na prethodnu godinu. Samostalne obrtničke djelatnosti koje obavljaju obrtničku djelatnost u supoduzetništvu, trebaju predati prijavu na obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2011., a prijava na obrascu DOH u kojemu je u odnosu na prethodnu godinu promijenjen samo PRILOG UPO, odnosno porezni razredi, predaje se do 28. veljače 2011. 

1. Utvrđivanje dohotka − porezne osnovice 
2. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice poreza i prireza na obrascu DOH 
3. Posebnosti pri utvrđivanju dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti − za obrtnike koji nisu obveznici PDV-a 
4. Ostale obveze obrtnika i slobodnih zanimanja 
5. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #Obrtnici, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost