V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 1.2011
Članak:
V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
Stranica:
29.
Autor/i:
Sažetak:

1. PRIMJENA NAJNIŽE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

2. PREGLED NAJNIŽIH OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA TE STOPA OD 1994. DO 2010.

3. OSIGURANICI, OSNOVICE, STOPE I SVOTE DOPRINOSA U 2010.

4. BENIFICIRANI STAŽ ZAPOSLENIKA

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Obrtnici, #ObveznaOsiguranja, #Pravo, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja