Doplatak za djecu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Doplatak za djecu
Stranica:
226.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Doplatak za djecu socijalno je davanje kojim država podupire odgoj i uzdržavanje djeteta, stoga se sredstva za financiranje doplatka za djecu osiguravaju u državnom proračunu, a doplatak se isplaćuje mjesečno, i to u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Zahtjev za doplatak za djecu predaje se do 1. ožujka 2011. Pravo na doplatak za djecu utvrđuje se ovisno o visini ukupnog dohotka svih članova kućanstva korisnika dječjeg doplatka te o broju djece.

1. Tko može biti korisnik doplatka za djecu
2. Uvjeti za ostvarivanje prava na doplatak za djecu
3. Dohodovni cenzus za utvrđivanje visine doplatka za djecu
4. Podnošenje zahtjeva za stjecanje prava za doplatak za djecu

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo