Novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2011
Članak:
Novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Stranica:
32.
Autor/i:
Vlasta ŠIMEG-GRGIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U ovom članku dajemo kratak prikaz novog Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje koji je zaključen 22. listopada 2010. između Vlade RH i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja s osvrtom na njegove bitne razlike u odnosu na dotad važeći istovrsni Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

1. Uvod
2. Opće odredbe
3. Plaće
4. Druga materijalna prava
5. Troškovi poslijediplomskog doktorskog studija
6. Izbori u zvanja i na radna mjesta
7. Godišnji odmori i dopusti
8. Poslovi s posebnim uvjetima rada i izvorima opasnosti
9. Obvezni dio
10. Prijelazne i završne odredbe

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo