Knjigovodstvo troškova radne odjeće i obuće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Knjigovodstvo troškova radne odjeće i obuće
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Nabava i uporaba radne odjeće i obuće za pojedine djelatnosti propisana je posebnim propisima. Poduzetnici kojima to nije zakonska obveza nošenje radne odjeće i obuće mogu propisati internim aktima (primjerice pravilnicima, odlukama i dr.). Stoga radna odjeća i obuća može biti u potpunosti porezno dopušten trošak poduzetnika u visini troška nabave, a može biti i trošak bruto-plaće u naravi ili pak taj primitak treba oporezivati na način propisan za dohodak od kapitala kao izuzimanje. O tome i kako radnu odjeću i obuću treba evidentirati u računovodstvu pročitajte u nastavku.

1. Uvodne napomene
2. Porezno motrište radne odjeće i obuće
3. Evidentiranje radne odjeće i obuće u računovodstvu
4. Posebnosti u pojedinim djelatnostima
5. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Porezi, #Porezi, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja