Lista obračuna plaće ili naknade plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Lista obračuna plaće ili naknade plaće
Stranica:
95.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Svaki radnik ne mora imati jednaku listu obračuna plaće i naknade plaće. Podatke na listi obračuna plaće i naknade plaće poslodavac treba iskazati u skladu s rasporedom radnog vremena svakog pojedinog radnika. Na koji način treba iskazati obračun plaće i naknade plaće za radnika te trebaju li svi poslodavci imati jednaku isplatnu listu pišemo u nastavku ovog članka.

1. Uvod
2. Iskazivanje podataka na isplatnoj listi

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja