Novosti u pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Novosti u pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

 Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10., dalje: ZUD), seljačko domaćinstvo je seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u skladu s propisima iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i koje pruža ugostiteljske usluge u skladu sa Zakonom. Dana 26. travnja 2011. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (Nar. nov., br. 44/11., dalje: Pravilnik), kojim je izmijenjen i dopunjen Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (Nar. nov., br. 5/08. i 46/08. – ispr.). Koje su novosti koje proizlaze u vezi s pružanjem ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu prema ZUD-u i Pravilniku možete pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Što znači pretežito vlastita proizvodnja seljačkog domaćinstva
3. Izmjene uvjeta za vrste objekata seljačkog domaćinstva
4. Uvjeti obavljanja djelatnosti u ruralnoj kući za odmor
5. Ispunjavanje zdravstvenih uvjeta članova i zaposlenika seljačkog domaćinstva
6. Promjene u kategoriji objekta seljačkog domaćinstva

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost, #TržišteIPropisi