Pravo na godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Pravo na godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Pravo radnika na plaćeni godišnji odmor pravo je iz radnog odnosa. To pravo, osim Zakonom o radu kao osnovnim propisom iz područja rada, može biti propisano i kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Radnik se prava na plaćeni godišnji odmor ne može odreći, to je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske. Pravo na godišnji odmor, kao i pravo na isplatu regresa zaposlenih u državnim i javnim službama utvrđuju odredbe nekoliko kolektivnih ugovora. Koji kolektivni ugovori uređuju pravo na godišnji odmor te način na koji se utvrđuje navedeno pravo kao i pravo na isplatu regresa pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Godišnji odmor, trajanje godišnjeg odmora i druga prava u vezi s godišnjim odmorom
3. Regres prema odredbama kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike i javne službenike i namještenike

Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #Proračunsko, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja