IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 6.2011
Članak:
IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI
Stranica:
42.
Autor/i:
Sažetak:

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU

2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

3. VODEĆI BROJEVI BANAKA

4. OIB U PLATNOM PROMETU

5. STOPA ZATEZNE I UGOVORNE KAMATE

5.1. PREGLED STOPA UGOVORNIH I ZATEZNIH KAMATA OD 1. I. 2010.

5.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. - 2010.

5.3. ZAJMOVI, KAMATE I POREZI U 2010.

6. DEVIZNO POSLOVANJE

6.1. STRANA GOTOVINA I ČEKOVI I KUNSKA GOTOVINA

6.1.1. Naplata

6.1.2. Plaćanje

6. 2. DEVIZNA BLAGAJNA

6. 3. UNOŠENJE I IZNOŠENJE STRANE GOTOVINE I ČEKOVA I KUNA

6. 4. ČLANCI I PROPISI IZ PODRUČJA DEVIZNOG POSLOVANJA

7. ZASTARA

Hashtags:
#Devizno, #PoslovanjeInozemstvo