Neka materijalna prava državnih službenika i namještenika

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2011
Članak:
Neka materijalna prava državnih službenika i namještenika
Stranica:
48.
Autor/i:
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

Poslodavac je obvezan državnim službenicima i namještenicima određena materijalna prava naknaditi na način i pod uvjetima utvrđenim izvorima radnog prava koji ga obvezuju odnosno u skladu sa kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike. Odredbe o naknadi troškova prijevoza, službenog putovanja i terenskog dodatka izazivaju najviše dvojbi i nedoumica u primjeni Kolektivnog ugovora i najveći broj upita upućen je Zajedničkoj komisiji za tumačenje tog ugovora. U sadržaju članka autorice pišu o rješavanju konkretnih pitanja, nedoumica i dvojbi u vezi s navedenim materijalnim pravima za državne službenike i namještenike.

1. Uvod
2. Naknada troškova prijevoza
3. Službeno putovanje i rad na terenu
4. Umjesto zaključka 

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja