Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2011
Članak:
Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Zvonimir LAKTAŠIĆ
Sažetak:

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama zaključen je 29. travnja 2011. između Vlade Republike Hrvatske i Sindikata hrvatskih učitelja, te Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporodu na rok od četiri godine. Taj Kolektivni ugovor nije još objavljen u Narodnim novinama, a primjenjuje se od dana potpisa. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama rezultat je petomjesečnog pregovaranja pregovaračkih odbora Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i sindikata, a njegovo je glavno obilježje da su sačuvana sva dostignuta prava, osim troška dolaska na posao iz prethodnog istovrsnoga kolektivnog ugovora, a istodobno je ugovoreno tridesetak novih prava.

1. Uvod
2. Opće odredbe
3. Radna mjesta službenika i namještenika
4. Ostali zaposlenici u školi
5. Zaštita zaposlenika
6. Ostala materijalna prava
7. Radno vrijeme
8. Zasnivanje radnog odnosa
9. Odmori i dopusti
10. Prestanak ugovora o radu
11. Zdravlje i sigurnost na radu  .

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja