RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo zaposlenika na plaćeni godišnji odmor je pravo iz radnog odnosa. To pravo, osim Zakonom o radu kao osnovnim propisom iz područja rada, može biti uređeno i kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Pravo na godišnji odmor, kao i pravo na isplatu regresa službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave može biti uređeno kolektivnim ugovorom između ovlaštenih sindikata i općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Ako nije sklopljen kolektivni ugovor, to pravo se može urediti odlukom, kao općim aktom predstavničkog tijela jedinice samouprave, u skladu sa općim propisima o radu. U sadržaju članka opisani su izvori prava službenika i namještenika na korištenje godišnjeg odmora zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

1. Uvod
2. Pravo na godišnji odmor lokalnih zaposlenika
3. Pravo na godišnji odmor lokalnih dužnosnika   

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)