Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2011
Članak:
Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

Pravo zaposlenika na plaćeni godišnji odmor je pravo iz radnog odnosa. To pravo, osim Zakonom o radu kao osnovnim propisom iz područja rada, može biti uređeno i kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Pravo na godišnji odmor, kao i pravo na isplatu regresa službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave može biti uređeno kolektivnim ugovorom između ovlaštenih sindikata i općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Ako nije sklopljen kolektivni ugovor, to pravo se može urediti odlukom, kao općim aktom predstavničkog tijela jedinice samouprave, u skladu sa općim propisima o radu. U sadržaju članka opisani su izvori prava službenika i namještenika na korištenje godišnjeg odmora zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

1. Uvod
2. Pravo na godišnji odmor lokalnih zaposlenika
3. Pravo na godišnji odmor lokalnih dužnosnika   

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja