Isplata udjela u dobitku odnosno dividende nakon izmjene propisa (opet u gotovini)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Isplata udjela u dobitku odnosno dividende nakon izmjene propisa (opet u gotovini)
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmijenjen je čl. 61. Zakona o porezu na dohodak prema kojem je dividendu i udio u dobitku trebalo isplaćivati na žiro-račun dioničara odnosno članova društva. Danom stupanja na snagu tih izmjena, tj. od 15. listopada 2011., dividenda odnosno udio u dobitku dioničara odnosno članova društva može se isplaćivati i na drugi način. Ostvareni dobitak namijenjen isplati može se dijeliti i u naravi, a članovi društva mogu ostvareni dobitak, u skladu s internim aktima i Zakonom o trgovačkim društvima, iskoristiti i za podmirenje svojih privatnih izdataka.

1. Uvod
2. Donošenje odluke i isplata dobitka
3. Problem isplate predujmova

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi, #Računovodstvo