Smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću
Stranica:
51.
Autor/i:
Autori: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Temeljni kapital dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću nije neka konstantna kategorija nepodložna promjenama. Riječ je o varijabilnoj kategoriji koja se mijenja pod uvjetima, u okvirima i na strogo formalan način propisan zakonom. Uslijed značajnosti i aktualnosti ove tematike, u nastavku teksta pokušat ćemo razmotriti neka osobito bitna (statusna, računovodstvena, porezna i dr.) pitanja vezana za smanjenje temeljnog kapitala, ograničavajući se pritom samo na smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću kao najraširenijeg oblika udruživanja u trgovačko društvo u našoj aktualnoj praksi.

1. Uvod
2. Osvrt na neka bitna statusna pitanja smanjenja temeljnog kapitala u d.o.o.-u
3. Računovodstveno motrište smanjenja temeljnog kapitala u d.o.o.-u
4. Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d.o.o.-a
5. Radni odnosi prilikom smanjenja temeljnog kapitala poslodavca
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #Računovodstvo, #ZTD