Utvrđivanje lokalnih poreza gradova i općina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Utvrđivanje lokalnih poreza gradova i općina
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Sažetak:

Izvori sredstava te način financiranja poslova iz samoupravnog djelokruga županije, općine i grada odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređeni su Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema spomenutom Zakonu, za obavljanje poslova iz svog djelokruga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stječu prihode iz vlastitih izvora, od sudjelovanja u raspodjeli zajedničkih poreza te od dotacija iz državnog i županijskog proračuna. U nastavku članka pročitajte koje vrste poreza na temelju vlastite odluke mogu propisivati i ubirati gradovi i općine kao vlastite izvore sredstava, tko su porezni obveznici, što predstavlja osnovicu za oporezivanje te koliko može biti porezna stopa do koje se može propisati porez.

1. Uvod
2. Način utvrđivanja lokalnih poreza
3. Utvrđivanje prireza porezu na dohodak
4. Porez na potrošnju
5. Porez na tvrtku ili naziv
6. Porez na korištenje javnih površina
7. Porez na kuće za odmor
8. Zaključak

Hashtags:
#LokalniPorezi, #OpćinskiGradskiPorezi, #Porezi