Socijalno osiguranje i porezni položaj primitaka članova uprave i izvršnih direktora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Socijalno osiguranje i porezni položaj primitaka članova uprave i izvršnih direktora
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema nekadašnjim odredbama ZTD-a, za društvo je bilo obvezujuće zapošljavanje (sklapanje ugovora o radu) najmanje jednog člana uprave, a društva koja su imala podružnicu trebala su zaposliti najmanje jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme u svakoj podružnici. Prema tim nekadašnjim odredbama društvo nije moglo započeti obavljati djelatnost bez zaposlenika. No prema Odluci Ustavnog suda RH, br. U-I-646/1999 od 10. svibnja 2000., te rješenju br. U-I-945/1999 od 23. svibnja 2000. (Nar. nov., br. 52/00.) te su obvezujuće odredbe o zapošljavanju ukinute. Stoga, ovisno o načinu pripadnosti sustavu obveznog osiguranja, članovi uprave i izvršni direktori dioničkih društava možebitno su obvezni plaćati doprinose za obvezna osiguranja. Što je član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva obvezan učiniti kada nije u sustavu obvezno osiguranih osoba (nezaposlen) te kakve obveze ima kada je riječ o strancima, možete pročitati u nastavku ovog članka.

1. Uvod
2. Koji članovi uprave trebaju sklopiti ugovor o radu
3. Obvezno osiguranje članova uprave
4. Oporezivanje primitaka članovima uprave
5. Umirovljenici u svojstvu članova uprave
6. Nerezidenti u svojstvu članova uprave
7. Nadoknada troškova službenog puta članovima uprave

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo