Zabrana natjecanja, određivanje plaće i naknada plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Zabrana natjecanja, određivanje plaće i naknada plaće
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  • Sudska praksa

Sudska praksa koju mnogi smatraju jednim od izvora prava (čak i u tzv. kontinentalnom europskom pravu) ima iznimno značenje za ponašanje pravnih subjekata u međusobnim pravnim odnosima. To se ne odnosi samo na praksu Vrhovnoga suda kao najvišu sudsku instanciju, nego i nižih sudova čije se odluke temelje na valjanoj i čvrstoj pravnoj argumentaciji. Zato ćemo uz jednu odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH) dati i prikaz dviju odluka županijskih sudova iz područja radnoga prava koje su utemeljene na, prema našem mišljenju, prihvatljivim argumentima. U ovome prikazu izlažemo aktualnu i sudsku praksu o primjeni važećeg Zakona o radu (Nar. nov., br. 109/09. i 61/11.).

1. Uvod
2. Za postojanje tržišnog natjecanja odlučno je nude li dva trgovačka društva na tržištu iste proizvode i usluge
3. Smanjenje vrijednosti boda, u skladu je s odredbama ugovora o radu
4. Kad je sudskom odlukom utvrđeno da je otkaz ugovora o radu nedopušten i poslodavcu je naređeno vraćanje radnika na rad - isplata naknade

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo