RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave sukladno novom Ovršnom zakonu (Nar. nov., br. 139/10., dalje: OZ) nije se sadržajno bitno promijenio u odnosu na do sada primjenjivani Ovršni zakon. Zamišljen je kao relativno jednostavan i brz postupak u kojem ovrhovoditelji (vjerovnici) prisilno naplaćuju svoje tražbine na temelju pravomoćnog rješenja o ovrsi kojeg je donio javni bilježnik. Autori u ovom članku pojašnjavaju ovršni postupak od podnošenja ovršnog prijedloga javnom bilježniku do provedbe rješenja o ovrsi i računovodstveni položaj ovrhovoditelja do okončanja ovršnog postupka, odnosno naplate tražbine.

1. Uvod
2. Pokretanje ovršnog postupka
3. Rješenje o ovrsi
4. Žalba na rješenje o ovrsi
5. Provedba ovrhe
6. Ovršni postupak s računovodstvenog i poreznog motrišta
7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)