Ugovorna kazna

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
Ugovorna kazna
Stranica:
17.
Autor/i:
Josip TURKALJ , dipl. iur.
Tomislav ARTUKOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Iako je ugovorna kazna vrlo stari pravni institut koji je i u pravnoj teoriji i sudskoj praksi relativno temeljito istražen i protumačen, nerijetko se u praksi u pogledu ovog instituta pojavljuju dvojbe i nejasnoće koje od pravnih praktičara zahtijevaju ponovno podsjećanje na starija – ali još uvijek aktualna – rješenja spornih pitanja. Cilj je ovog članka u osnovnim crtama prikazati ugovornu kaznu, njezine učinke, načine ugovaranja, odnos klauzule o ugovornoj kazni i naknade štete te ugovorne kazne i zakonom određene naknade.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo