Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (II.)
Stranica:
35.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Hano ERNST
Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Autori u ovom radu analiziraju različite mehanizme stvarnopravne zaštite stranaka kod kupoprodaje nekretnine. U prvom se dijelu ovog rada raspravljalo o osiguranju kupčeve tražbine na predaju vlasništva, a u ovom se drugom dijelu govori o osiguranju prodavateljeve tražbine na isplatu kupovnine. Ovi oblici osiguranja češći su u praksi, s obzirom na samu prirodu tražbine, i mogu se podijeliti s obzirom na to osnivaju li se prije ili nakon prijenosa vlasništva.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo, #StvarnoPravo