RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 6. - 8., dan je prikaz odluka u okviru početne prakse Upravnog suda u Rijeci. U ovome broju časopisa autor nastavlja sa sažetim prikazom dijela presuda navedenog Suda. U ovom dijelu prikaza izbor obuhvaća presude relevantne za upravna područja primitka u hrvatsko državljanstvo, javne nabave, ozljeda na radu, izbora u znanstveno zvanje te poreznog statusa obrta/obrtnika. Jednako se tako, na primjeru osporavanja odluke o izuzeću suca u parničnom postupku od strane izuzetog suca, daje prikaz rješenja o odbacivanju tužbe jer ne postoje pretpostavke za vođenje upravnog spora. 1.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)