Obračun doprinosa kada se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Obračun doprinosa kada se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost kao drugu djelatnost (uz radni odnos) doprinose plaćaju na godišnju osnovicu dohotka ili dobitka, ovisno o tome kakvi su obveznici plaćanja poreza. Na sličan je način propisana obveza plaćanja doprinosa za porezne obveznike paušalnog oporezivanja. Kod utvrđivanja obveze za doprinose utvrđuju se stope doprinosa važeće za godinu za koju se odnosi obveza plaćanja. Kako se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje tijekom godine promijenila s 15% na 13% izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima koje su na snazi od 1. lipnja 2012., postupanje vezano za obračunavanje obveze vezane za doprinose za ovu skupinu obveznika za 2012. su nešto drukčija.
1. Moguće prepreke obavljanja samostalne djelatnosti uz radni odnos
2. Što se smatra drugom djelatnošću
3. Osnovica za obračun doprinosa za drugu djelatnost
4. Obračun doprinosa kada se druga djelatnost oporezuje porezom na dohodak
5. Obračun doprinosa kada se uz radni odnos obavlja druga djelatnost koja se oporezuje porezom na dobitak
6. Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti uz radni odnos 
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Obrtnici, #ObveznaOsiguranja