RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Iako neprofitne pravne osobe nisu osnovane sa svrhom ostvarivanja dobitka, one mogu uz ispunjenje određenih kriterija obavljati i gospodarske aktivnosti, uz uvjet da tako ostvaren prihod koriste zbog svrhe zbog koje su i osnovane. Ako neprofitne pravne osobe obavljaju gospodarske aktivnost, a nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, one nisu obvezne, ali mogu ako to žele, izdati račun. Nasuprot navedenom, neprofitna pravna osoba koja je u sustavu poreza na dodanu vrijednost obvezna je za isporučena dobra i usluge izdati R-1 račun. Jednako tako, ako neprofitne pravne osobe jesu obveznici poreza na dodanu vrijednost, one u pravilu nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost za cijelu svoju aktivnost već istodobno obavljaju oporezive i oslobođene isporuke u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. To znači da su obvezne izvršiti podjelu pretporeza za one ulazne račune koji se odnose na nabavu dobara i usluga koji se jednim djelom koristi za obavljanje oporezivih, a jednim dijelom oslobođenih isporuka. O pravima i obvezama neprofitnih pravnih osoba pri ispostavljanju računa, te podijeli pretporeza onih neprofitnih pravnih osoba koje su u sustavu poreza na dodanu vrijednost pročitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)