RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. listopada 2012. moraju se pri ugovaranju ispunjenja novčanih obveza uvažavati odredbe novodonesenoga zakona kojim se uređuje ispunjenje novčanih obveza. Tim zakonom različito se pristupa ovim rokovima s obzirom na osobu koja je dužna ispuniti novčanu obvezu. S obzirom na to da osobe javnog prava, koje pretežitim dijelom pripadaju proračunskom okruženju, krajem godine sastavljaju nove planove nabave u sustavu javne nabave i na to da će morati sklapati ugovore kojima će postupci javne nabave završavati, pozornost moraju posvetiti ugovaranju rokova ispunjenja novčanim obvezama kako ti rokovi ne bi bili suprotni zakonskim odredbama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)