RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U radu se prikazuje razvoj politike Europske unije u suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem od njezinih začetaka prije gotovo dvadeset godina do Direktive 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima koja je usvojena u veljači 2011. Analizira se utjecaj navedene direktive na pojedine odredbe aktualnog prijedloga Uredbe o Zajedničkom europskom pravu kupoprodaje. Također se daje naznaka mogućega budućeg razvoja politike suzbijanja zakašnjenja s plaćanjem na razini Europske unije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)