Sportaši u sustavu socijalnih osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Sportaši u sustavu socijalnih osiguranja
Stranica:
153.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

Sportaši koji obavljaju sportsku djelatnost kao osnovno zanimanje obvezni su prijaviti se na mirovinsko osiguranje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te na zdravstveno osiguranje sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Prava koja ostvaruju na osnovi navedenih osiguranja financiraju se iz doprinosa. Obveza plaćanja doprinosa te osnovice, stope i rokovi za plaćanje doprinosa ovise o načinu obavljanja djelatnosti odnosno načinu plaćanja poreza na dohodak odnosno na dobitak.

1. Pravni temelj obavljanja djelatnosti sporta
2. Sustav sporta u republici hrvatskoj
3. Registar sportskih djelatnosti
4. Tko se smatra sportašem
5. Tko se smatra kategoriziranim sportašem
6. Mirovinsko osiguranje sportaša
7. Obveza doprinosa za osiguranike sportaše u radnom odnosu
8. Obvezni doprinosi sportaša koji obavlja samostalnu djelatnost

Hashtags:
#Obrtnici, #ObveznaOsiguranja, #SamostalnaDjelatnost