Doprinosi za osiguranje obveznika paušalnog oporezivanja dohotka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Doprinosi za osiguranje obveznika paušalnog oporezivanja dohotka
Stranica:
134.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Status osiguranika obveznika poreza na dohodak ovisi o načinu plaćanja poreza na dohodak, što potvrđuje obilježje poreza na dohodak kao osobnog poreza svakog poreznog obveznika. Gotovo svaki porezni obveznik, koji obavlja djelatnosti od koje se plaća porez na dohodak, obveznik je i plaćanja doprinosa. Međutim, ako porezni obveznik obavlja drugu samostalnu djelatnost uz radni odnos, tada prava iz obveznog osiguranja ostvaruje na osnovi radnog odnosa, a doprinose plaća, osim na osnovi plaće, i na godišnju osnovicu utvrđenu rješenjem Porezne uprave na godišnjoj razini.
U ovom članku pišemo o obveznim doprinosima poreznih obveznika koji porez na dohodak plaćaju paušalno.
1. Uvod
2. Osnovice i stopa za plaćanje poreza na dohodak
3. Obračunavanje i plaćanje doprinosa obveznika paušalnog oporezivanja dohotka
4. Ostvarivanje prava na mirovinsko osiguranje osoba koje obavljaju djelatnost uz radni odnos
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Obrtnici, #ObveznaOsiguranja, #Paušalci, #SamostalnaDjelatnost