Suodlučivanje radničkog vijeća te menadžerski ugovor i radni odnos

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Suodlučivanje radničkog vijeća te menadžerski ugovor i radni odnos
Stranica:
158.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome se članka razmatraju pitanja u vezi sa suodlučivanjem radničkoga vijeća te pitanja koja se odnose na menadžerski ugovor i radni odnos.
O tim pitanjima detaljnije u nastavku članka, prema presudama Županijskih sudova, s napomenom da je ova sudska praksa aktualna i u primjeni pozitivnog (sada važećega) Zakona o radu.
1. Uvod
2. Nadomještanje suglasnosti radničkog vijeća
3. Kada kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće u sudskom postupku koji poslodavac pokreće radi nadomještanja uskraćene mu suglasnosti, pasivno je legitimiran sindikalni povjerenik, a ne sindikat
4. Menadžerski ugovor i radni odnos
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo