Sezonski obrt

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Sezonski obrt
Stranica:
162.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Obrtnička djelatnost uobičajeno se obavlja tijekom cijele godine odnosno poreznog razdoblja. No, radi manjih troškova i posebnosti obavljanja pojedinih djelatnosti, obrtnici (obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti) mogu obavljati samo određeni dio godine odnosno sezonski. Na ovaj se način, primjerice, može obavljati djelatnost ugostiteljstva, trgovine na malo i sl.
  1. Uvod
  2. Koje se djelatnosti mogu obavljati sezonski
  3. Utvrđivanje dohotka i poslovne knjige u sezonskom obrtu
  4. Plaćanje doprinosa u sezonskom obrtu
  5. Sezonski obrti – obveznici poreza na dodanu vrijednost
  6. Fiskalizacija i sezonsko obavljanje djelatnosti
  7. Ostali doprinosi i članarine
Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost