Socijalna prava osiguranika nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Socijalna prava osiguranika nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Sustav socijalnog osiguranja u Hrvatskoj obuhvaća zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje te osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Svojstvo osiguranika stječe se zasnivanjem radnog odnosa, obavljanjem samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te na drugim osnovama određenim propisima iz područja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Za provedbu prava osiguranika nadležni su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te Hrvatski zavod za zapošljavanje. Stjecanje statusa osiguranika u Hrvatskoj i korištenje prava i dalje će se obavljati kao i do sada na području Hrvatske, no pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji korištenje prava osiguranika proširuje se i na u zemlje Europske unije koordinacijom hrvatskih propisa i propisa Europske unije.
  1. Zdravstvena zaštita
  2. Prava u slučaju nezaposlenosti i traženja posla u inozemstvu
  3. Izaslanje radnika u zemlje članice EU
  4. Primjena propisa EU na osobe koje su zaposlene ili obavljaju samostalnu djelatnost u dvije ili više država članica EU
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo