Pravo na rodiljni i roditeljski dopust i potpore nakon 1. srpnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Pravo na rodiljni i roditeljski dopust i potpore nakon 1. srpnja 2013.
Stranica:
189.
Autor/i:
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka MARKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Pravo na rodiljni i roditeljski dopust ostvaruju osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Korisnici toga prava su zaposleni i samozaposleni roditelji, poljoprivrednici, nezaposlene osobe ako su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, posvojitelji i osobe izvan sustava, ako ostvaruju propisane uvjete. Radi usklađivanja toga Zakona s pravnim stečevinama Europske unije, određene odredbe su izmjenjivane ili dopunjavane počevši od ožujka 2011. do zadnjih izmjena koje se primjenjuju danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
  U ovom se članku daje cjeloviti prikaz prava roditelja na rodiljni i roditeljski dopust, poštede od rada radi njege i odgoja djece te prava na naknade za vrijeme korištenja tih prava prema konačnim odredbama toga Zakona.
  1. Uvod
  2. Novosti koje su u primjeni od 1. srpnja 2013.
  3. Pravo na rodiljni dopust i roditeljske potpore zaposlenih i samozaposlenih roditelja
  4. Ostala prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja
  5. Prava na rodiljni i roditeljski dopust i potpore roditelja koji nisu zaposlene ili samozaposlene osobe
  6. Na čiji se teret isplaćuju naknade
  7. Prijenos prava s jednog na drugog roditelja
  8. Prava roditelja koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednika i nezaposlenog roditelja
  9. Prava roditelja izvan sustava rada
  10. Prava posvojitelja djeteta
  11. Jednokratna novčana potpora
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo